Vizija društva

Društvo Amonet bo občanom Kočevja in širši okolici ponudilo  vsebine za harmoničen in  ustvarjalen razvoj posameznika in družbenega okolja.

Ustvariti želimo prostor za druženje in povezovanje ljudi s podobnimi interesi. Člani društva delujemo kot podporna skupina in prispevamo k širjenju védenja  in znanj na preprost način.

Oblikovali oz. organizirali bomo raznovrstne!l vsebine za preživljanje prostega časa, ter tako prispevali k boljši kakovosti življenja v lokalni skupnosti ter ustvarjali okoliščine za osebnostno rast posameznikov.

Izobraževanja in delavnice bomo ponudili brezplačno ali na cenovno dostopen način.

V Društvu Amonet bomo spodbujali in omogočali povezovanje ter medsebojno pomoč občanov vseh generacij.